GUTT DROP &

GUTT DROP AN DER VAKANZ

FEBRUAR 2020 - SEPTEMBER 2020

PROGRAMM & INSCRIPTION

Wann keng Plaz méi sollt sinn, schéckt mir eng Email an ech setzen äert Kand op d'Waardelëscht! (manuel.wiscourt@paiperlek.lu)/

S'il n'y a plus de places, envoyez-moi un e-mail et je vais mettre votre enfant sur la liste d'attente! (manuel.wiscourt@paiperlek.lu)

Cycle 1.0 "Précoce"

Mini Gutt Drop 1

25.02-07.07.2020

14:00 - 15:00

Dënschdes / mardi

Loupëscht, Junglinster

26.09.19-09.07.20

10:30-11:30

Donneschdes / jeudi

Hall sportif, Gonderange

2-3 Joër

Butze Gutt Drop 2

25.02-31.03.2020

15:30-16:30

Dënschdes / mardi

Hall sportif, Gonderange

Cycle 2.1.-2.2

Airtramp

26.02-01.04.2020

16:30-18:00

Mëttwochs / mercredi

Hall sportif, Gonderange

Cycle 3.1-4.2

Airtramp

14.04-16.04.2020

10:00-12:00

Hall Omnisport, Junglinster

Cycle 1.1-2.1

Fit mam Joggi

27.07-31.07.2020

9:00-12:00

RDV @ SEA Junglinster

Cycle 3.2-4.2

Mountainbike Grouss Vakanz

Cycle 1.0 "Précoce"

Mini Gutt Drop 2

27.02-09.07.2020

14:00-15:00

Donnëschdes / jeudi

Loupëscht, Junglinster

Cycle 1.1-1.2

Spill a Spaass 1

27.02-09.07.2020

15:30-16:30

Donneschdes / jeudi

Loupëscht, Junglinster

Cycle 2.1-2.2

Raquettesportaarten

21.04-26.05.2020

15:30-16:30

Dënschdes / mardi

Hall omnisport, Junglinster

Cycle 3.1-4.2

Parcoursen

22.04-27.05.2020

16:30-18:00

Mëttwochs /mercredi

Hall Omnisport, Junglinster

Cycle 3.2-4.2

Vëlostour

02.06-05.06.2020

Départ 10h

RDV @ SEA Junglinster

1-2 Joër

Butze Gutt Drop 1

26.09.19-09.07.20

09:00-10:00

Donneschdes / jeudi

Hall sportif, Gonderange

Cycle 1.1-1.2:

Spill a Spaass 2

27.02-09.07.2020

16:30-17:30

Donneschdes / jeudi

Loupëscht, Junglinster

Cycle 2.1-2.2

Multisports

09.06-07.07.2020

15:30-16:30

Dënschdes / mardi

Hall Omnisport, Junglinster

Cycle 3.1-4.2

Outdoor Activities

10.06-08.07.2020

16:30-18:00

Mëttwochs / mercredi

Hall omnisport, Junglinster

Cycle 3.1-4.2

MTB Trail bauen

07.09-11.09.2020

9h-12h

RDV @ SEA Junglinster

© 2017 by Lënster Päiperlék ASBL / 20, rue du Village L-6140 Junglinster

SEA Lënster Päiperlék  /   info@paiperlek.lu   /  T: +352 26 78 26 67   /   F: +352 26 78 26 68