GUTT DROP &

GUTT DROP AN DER VAKANZ

SEPTEMBER 2020 - FEBRUAR 2021

PROGRAMM & INSCRIPTION

Wann keng Plaz méi sollt sinn, schéckt mir eng Email an ech setzen äert Kand op d'Waardelëscht! (manuel.wiscourt@paiperlek.lu)/

S'il n'y a plus de places, envoyez-moi un e-mail et je vais mettre votre enfant sur la liste d'attente! (manuel.wiscourt@paiperlek.lu)

Cycle 1.0 "Précoce"

Mini Gutt Drop 1

22.09.2020-06.07.2021

14:00 - 15:00

Dënschdes / mardi

Loupëscht, Junglinster

24.09.2020-08.07.2021

10:30-11:30

Donneschdes / jeudi

Hall sportif, Gonderange

2-3 Joër

Butze Gutt Drop 2

22.09-27.10.2020

15:30-17:00

Dënschdes / mardi

Rdv @ SEA Junglinster

Cycle 2.1.-2.2

Fit an der Natur

23.09-28.10.2020

16:30-18:00

Mëttwochs / mercredi

Hall sportif, Gonderange

Cycle 3.1-4.2

New Games

02.11-04.11.2020

10:00-12:00

RDV @ SEA Junglinster

Cycle 3.1-4.2

Outdoor Activities

Cycle 1.0 "Précoce"

Mini Gutt Drop 2

24.09.2020-08.07.2021

14:00-15:00

Donnëschdes / jeudi

Loupëscht, Junglinster

Cycle 1.1-1.2

Spaass a Beweegung 1

24.09.2020-11.02.2021

15:30-16:30

Donneschdes / jeudi

Loupëscht, Junglinster

Cycle 2.1-2.2

Parcours

10.11-15.12.2020

15:30-16:30

Dënschdes / mardi

Hall omnisport, Junglinster

Cycle 3.1-4.2

Ballsportaarten

11.11-16.12.2020

16:30-18:00

Mëttwochs /mercredi

Hall Omnisport, Junglinster

1-2 Joër

Butze Gutt Drop 1

24.09.2020-08.07.2021

09:00-10:00

Donneschdes / jeudi

Hall sportif, Gonderange

Cycle 1.1-1.2:

Spaass a Beweegung 2

24.09.2020-11.02.2021

16:30-17:30

Donneschdes / jeudi

Loupëscht, Junglinster

Cycle 2.1-2.2

Ballspiller

12.01-09.02.2021

15:30-16:30

Dënschdes / mardi

Hall Omnisport, Junglinster

Cycle 3.1-4.2

Raquettesportaarten

13.01-10.02.2021

16:30-18:00

Mëttwochs / mercredi

Hall omnisport, Junglinster

© 2017 by Lënster Päiperlék ASBL / 20, rue du Village L-6140 Junglinster

SEA Lënster Päiperlék  /   info@paiperlek.lu   /  T: +352 26 78 26 67   /   F: +352 26 78 26 68