top of page

GUTT DROP &

GUTT DROP AN DER VAKANZ

Februar 2023 -September 2023

PROGRAMM & INSCRIPTION

Opgepasst! Vum 11.02-12.02.2023 ass eise Site weinst Maintenance leider net accessibel!

 

Attention! Du 11.02-12.02.2023 notre Site ne sera pas accessible pour des raisons de maintenance!

 

Caution! From the 11.02-12.02.2023 our site will be down for maintenance!

Cycle 1.0 "Précoce"

Mini Gutt Drop 1

27.09.2022-04.07.2023

14:00 - 15:00

Dënschdes / Mardi / Tuesday

 @Loupëscht, Junglinster

29.09.2022-06.07.2023

10:30-11:30

Donneschdes / Jeudi / Thursday

@Hall sportif, Gonderange

2-3 Joër/ 2-3 ans / 2-3 years

Butze Gutt Drop 2

23.02-06.07.2023

16:30-17:30

Donnëschden / Jeudi / Thursday

@Loupëscht, Junglinster

Cycle 1.1-1.2/ Kindergarden:

Beweegungsgeschichten 3

06.06-04.07.2023

16:30-17h:30

Dënschdes/Mardi/Tuesday

Rdv @ SEA Jonglënster, Junglinster

Cycle 2.1-2.2/P1-P2:

Outdoor Activities

07.06-05.07.2023

16:30-17:30

Mëttwoch/Mercredi/Wednesday

Rdv @ SEA Jonglënster, Junglinster

Cycle 3.1-4.2/ P3-P5:

Outdoor Activities

Cycle 1.0 "Précoce"

Mini Gutt Drop 2

29.09.2022-06.07.2023

14:00-15:00

Donnëschdes / Jeudi / Thursday

@Loupëscht, Junglinster

Cycle 1.1-1.2/ Kindergarden:

Beweegungsgeschichten 1

21.02-04.07.2023

15:15-16:15

Dënschdes/Mardi/Tuesday

@Loupëscht, Junglinster

Cycle 2.1-2.2/P1-P2:

Teamgeescht

21.02-28.03.2023

16:30-17:30

Dënschdes/Mardi/Tuesday

@Sportshal Aal Primärschoul (Hall Omnisport), Junglinster

Cycle 3.1-4.2/ P3-P5:

Equipesportaarten

22.02-29.03.2023

16:30-17:30

Mëttwoch/Mercredi/Wednesday

@Sportshal Aal Primärschoul (Hall Omnisport), Junglinster

11.04-12.04.2023

10:00-11:30

@ Sportshal Gonneréng

Cycle 1.1-1.2/ Kindergarden:

Airtramp an der Vakanz

1-2 Joër/1-2 ans/1-2 years

Butze Gutt Drop 1

29.09.2022-06.07.2023

09:00-10:00

Donneschdes / Jeudi / Thursday

@Hall sportif, Gonderange

Cycle 1.1-1.2/ Kindergarden:

Beweegungsgeschichten 2

23.02-06.07.2023

15:15-16:15

Donnëschdes/Jeudi/Thursday

@Loupëscht, Junglinster

Cycle 2.1-2.2/P1-P2:

Multisport

18.04-23.05.2023

16:30-17:30

Dënschdes/Mardi/Tuesday

@Sportshal Aal Primärschoul(Hall Omnisport), Junglinster

Cycle 3.1-4.2/ P3-P5:

Parcoursen

19.04-24.05.2023

16:30-17:30

Mëttwoch/Mercredi/Wednesday

@Sportshal Aal Primärschoul(Hall Omnisport), Junglinster

11.04-12.04.2023

13:00-14:30

@ Sportshal Gonneréng

Cycle 2.1-2.2/ P1-P2:

Airtramp an der Vakanz

Wann keng Plaz méi sollt sinn, schéckt mir eng Email an ech setzen äert Kand op d'Waardelëscht! (manuel.wiscourt@paiperlek.lu)/

S'il n'y a plus de places, envoyez-moi un e-mail et je vais mettre votre enfant sur la liste d'attente! (manuel.wiscourt@paiperlek.lu)

If you didn't get a spot, please send me an email and i'll put your kid on the waiting list! (manuel.wiscourt@paiperlek.lu)

bottom of page