GUTT DROP &

GUTT DROP AN DER VAKANZ

SEPTEMBER 2019 - FEBRUAR 2020

PROGRAMM & INSCRIPTION

Wann keng Plaz méi sollt sinn, schéckt mir eng Email an ech setzen äert Kand op d'Waardelëscht! (manuel.wiscourt@paiperlek.lu)

Cycle 1.0 "Précoce"

Mini Gutt Drop 1

24.09.19-11.02.20

14:00 - 15:00

Dënschdes / mardi

Loupëscht, Junglinster

26.09.19-09.07.20

10:30-11:30

Donneschdes / jeudi

Hall sportif, Gonderange

2-3 Joër

Butze Gutt Drop 2

24.09.19-22.10.19

15:30-16:30

Dënschdes / mardi

Hall sportif, Gonderange

Cycle 2.1.-2.2

Airtramp

25.09.19-23.10.19

16:30-18:00

Mëttwochs / mercredi

Hall sportif, Gonderange

Cycle 3.1-4.2

Airtramp

30.10 -31.10.19

10:00-12:00

Hall Omnisport, Junglinster

Cycle 1.1-2.1

Parcoursen (Vakanz)

Cycle 1.0 "Précoce"

Mini Gutt Drop 2

26.09.19-13.02.20

14:00-15:00

Donnëschdes / jeudi

Loupëscht, Junglinster

Cycle 1.1-1.2

Spass un der Beweegung 1

26.09.19-13.02.20

15:30-16:30

Donneschdes / jeudi

Loupëscht, Junglinster

Cycle 2.1-2.2

Ballsportaarten

05.11.19-17.12.19

15:30-16:30

Dënschdes / mardi

Hall omnisport, Junglinster

Cycle 3.1-4.2

Ballsportaarten

6.11.19 -18.12.19

16:30-17:00

Mëttwochs /mercredi

Hall Omnisport, Junglinster

Cycle 3.2-4.2

Mountainbike

28.10 -29.10.19

14:00-17:00

RDV @ SEA Junglinster

1-2 Joër

Butze Gutt Drop 1

26.09.19-09.07.20

09:00-10:00

Donneschdes / jeudi

Hall sportif, Gonderange

Cycle 1.1-1.2:

Spass un der Beweegung 2

26.09.19-13.02.20

16:30-17:30

Donneschdes / jeudi

Loupëscht, Junglinster

Cycle 2.1-2.2

Liichtathletik

14.01.20 – 11.02.20

15:30-16:30

Dënschdes / mardi

Hall Omnisport, Junglinster

Cycle 3.1-4.2

New Games

15.01.20 -12.02.20

16:30-18:00

Mëttwochs / mercredi

Hall omnisport, Junglinster

© 2017 by Lënster Päiperlék ASBL / 20, rue du Village L-6140 Junglinster

SEA Lënster Päiperlék  /   info@paiperlek.lu   /  T: +352 26 78 26 67   /   F: +352 26 78 26 68